อาจารย์      นักศึกษา      RRi-CODE      ติดต่อ
     
     
     
 

ติดต่อ

 
     
   ที่อยู่   โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
     
   โทรศัพท์   0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353
     
   โทรสาร   0-2298-0476
     
   อีเมล์   trfrri@trf.or.th