เนื่องจากอาคารมีกำหนดปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลาง
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกว. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@trf.or.th


Division of Information Technology
The Thailand Research Fund